- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Oświadczenie w sprawie kanalizacji Niemodlina - etap V

26-07-2011

OŚWIADCZENIE

Dnia 14 lipca br. Gmina Niemodlin dokonała zerwania umowy z Wykonawcą zadania Kanalizacja Niemodlina etap V z firmą Azysa Usługi i Budownictwo Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.
 

W związku z tym przystąpiono do przejęcia placu budowy oraz inwentaryzacji zrealizowanych robót budowlanych, celem przeprowadzenia kolejnego zamówienia publicznego. Przewiduje się, iż zakończenie robót budowlanych może nastąpić z dniem 31 grudnia br., jednakże termin ten zostanie dokładnie określony po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowy, na etapie przygotowania nowego zamówienia publicznego.