- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie

26-08-2011

Uroczyste ślubowanie

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty zostały wypowiedziane dnia 17 czerwca 2011 roku przez Panią Joannę Pindel (nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Graczach) oraz dnia 23 sierpnia 2011 roku przez Pana Marcina Ralko (nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie).
Nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.