- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach

16-08-2011

Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Burmistrz Niemodlina zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niemodlin do wyrażenia opinii co do treści projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Konsultacje rozpoczynają się od 8 października 2011 roku i potrwają do 17 października 2011r.
Projekt konsultowanej uchwały udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 17 października 2011r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.