- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa ulicy Nowej zakończona

07-09-2011

Przebudowa ulicy Nowej zakończona

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 zwanego popularnie „Schetynówkami” i jest kolejnym elementem poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Niemodlin.
W ramach inwestycji wykonano wymianę nawierzchni istniejącej jezdni asfaltowej, przebudowę drogi gruntowej na jezdnię asfaltową, budowę chodników i wjazdów, odwodnienie drogi oraz budowę oświetlenia drogowego. Wykonawcą zadania była firma ADAC-LEWAR s.c. z siedzibą w Przystajni, która wykonała zamówienie za kwotę 999.670,15 zł, z tego 499.835,70 zł stanowią środki Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Roboty budowlane rozpoczęto na początku lipca i zakończono w ekspresowym tempie, dwa miesiące przed terminem wyznaczonym w umowie z wykonawcą.
Dnia 10 września br. mieszkańcy ulicy Nowej w Niemodlinie zorganizowali festyn, podczas którego dokonano uroczystego otwarcie nowowybudowanej ulicy.

 DSC02443.jpeg