- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Inwentaryzacja azbestu

27-07-2015

Inwentaryzacja azbestu na terenie
Gminy Niemodlin

  W związku z podjętymi działaniami przez Gminę Niemodlin, w zakresie opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niemodlin” informujemy, że w miesiącu sierpniu br. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy „Urbanika Jan Komorowski”. Osoby przeprowadzające inwentaryzację, będą posiadały stosowne upoważnienie wydane przez Burmistrza Gminy Niemodlin.
  Zwracamy się prośbą do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej ww. inwentaryzacji.
  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, umożliwi pozyskanie środków finansowych (zewnętrznych) na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest