Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uczczono pamięć ofiar obozu przymusowej pracy w Magnuszowiczkach

19-08-2015

W rocznicę odsłonięcia pomnika pamięci ofiar hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Klein Mangersdorf, złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział, burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz, wiceburmistrz Aleksander Juszczyk, sekretarz Zdzisława Bartków, przedstawiciele Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz mieszkańcy Magnuszowiczek i Magnuszowic. Obóz pracy przymusowej dla młodzieży polskiej i żydowskiej powstał w lesie w Magnuszowiczkach w 1940 r. Przebywały tam osoby, które niemiecki urząd pracy nie zdążył wysłać na roboty w głąb Niemiec. Więźniowie przebywający w Magnuszowiczkach wykonywali najcięższe prace ziemne i przygotowawcze przy powstającej autostradzie łączącej Berlin-Katowice. Średnio przez cały okres istnienia obozu przetrzymywano 300 osób. Obóz składał się z kilku baraków, z których jeden zajmowali strażnicy, w innym istniała umywalnia, a w pozostałych przetrzymywano więźniów. Zajmowali się oni karczowaniem lasu, ścinali drzewa i wywozili ziemię. Kobiety były zatrudniane w pracach na ternie obozu. Obóz w Mgnuszowiczkach został zlikwidowany w czerwcu 1944 r. Nieznana jest liczba ofiar śmiertelnych obozu oraz miejsce ich pochówku. Wiadomo, iż zwłoki zmarłych więźniów wywożono w nieustalone miejsce. W 2000 roku odsłonięto obelisk w lesie w Magnuszowiczkach wraz z wmurowaną tablicą pamiątkową pamięci ofiar obozu pracy przymusowej. 
Obraz 007.jpeg
Obraz 008.jpeg
Obraz 011.jpeg
Obraz 013.jpeg
Obraz 019.jpeg
Obraz 028.jpeg


Obraz 031.jpeg


Obraz 032.jpeg
Obraz 036.jpeg
Obraz 039.jpeg
Obraz 032.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie