Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje społeczne

20-08-2015

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Gracze, Radoszowice i Maguszowice w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia rozbudowy ferm kurzych. W konsultacjach oprócz władz gminy Niemodlin, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i przedstawicieli Stowarzyszenia Niemodliński Klub Ekologiczny, uczestniczył również inwestor. Na spotkaniu wyjaśniono procedury związane z wydawaniem decyzji środowiskowej. Zaprezentowano chronologię rozpatrywania wniosku. Inwestor omówił zakres swojego planowanego przedsięwzięcia oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości zainteresowanych.  

20150819_172237.jpeg