- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ruszyła budowa kanalizacji

24-08-2015

Sieć kanalizacji o dł. 4,7 km, obejmującej zasięgiem ok. 580 mieszkańców zakłada kolejny już etap budowy kanalizacji wraz z przyłączami w gminie Niemodlin. Rozpoczęły się właśnie roboty w rejonie osiedla przy ul. 700-lecia Niemodlina. W bieżącym roku uda się zakończyć również budowę kanalizacji na ul. Zielonej. W 2016r. w ramach VII etapu kanalizacja obejmie również inne rejony Niemodlina w ulicach: Bohaterów Powstań Śląskich, Brzeskiej, Podgórnej, Bocznej, Wojska Polskiego i Parkowej. Oprócz kanalizacji zamontowane zostaną 4 przepompownie ścieków sieciowych i studzienki kanalizacyjne. Po robotach ziemnych konieczne będzie odtworzenie nawierzchni dróg i chodników. Tam, gdzie to jest konieczne, przy okazji budowy kanalizacji, wymieniania jest także sieć wodociągowa.

Obraz 011.jpeg
Obraz 020.jpeg
Obraz 015.jpeg
Obraz 014.jpeg
Obraz 013.jpeg

Obraz 008.jpeg

Obraz 001.jpeg
Po zakończeniu zadania tzw. aglomeracja niemodlińska obejmująca miasto Niemodlin, Wydrowice i Gościejowice, będzie już w całości skanalizowana. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Niemodlinie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska, mniejszego zanieczyszczenia gleby oraz wód. Koszt budowy VII etapu po przetargu wyniesie ok. 2,5 mln zł. W bieżącym roku na inwestycję wydana zostanie kwota z budżetu w wysokości ok. 430 tys. zł. Gmina Niemodlin będzie zabiegać jeszcze o dofinansowanie budowy kanalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, funduszy z nowej perspektywy finansowej UE.


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie