- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE)

27-08-2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje, że prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów szkolnych na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Niemodlin. Przypominamy, że przyznane stypendium szkolne będzie realizowane poprzez dokonanie zwrotu poniesionych kosztów, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia. Obowiązujące kryterium dochodowe, wynosi 456,00 zł netto na osobę w rodzinie. Termin składania wniosków: od 01 września 2015r. do 15 września 2015r. 

Wnioski do pobrania oraz wszelkie informacje udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel. 077 4607 945