- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

31-08-2015

W dniu 25 sierpnia 2015 r. nauczyciele, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie. Wręczono także akty powierzenia stanowisk na kolejną kadencję dwóm dyrektorom niemodlińskich placówek. 

Obraz 002.jpeg
Obraz 013.jpeg

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”  – słowa roty w obecności Burmistrz Niemodlina – Doroty Koncewicz oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane przez:
- Annę Ciszewską (nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie),
- Grzegorza Budz (nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Graczach).

Obraz 014.jpeg
Obraz 015.jpeg
Obraz 023.jpeg

Nauczyciele ci w dniu 25 sierpnia br. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.


W trakcie  tego spotkania Pani Burmistrz dwóm dyrektorom niemodlińskich placówek oficjalnie wręczyła akty powierzenia stanowiska na kolejną kadencję 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Powierzenia odebrali: 
• Jolanta Juzwa Dyrektor Publicznego Przedszkola w Graczach
• Iwona Trawka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach. 

Obraz 025.jpeg
Obraz 026.jpeg


info.
Małgorzata Kochanek 
Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowego Oświaty