Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Referendum ogólnokrajowe już w niedzielę

03-09-2015

W najbliższą niedzielę, 06 września 2015 r., odbędzie się ogólnokrajowe referendum. W lokalach wyborczych głosujemy od 6.00 do 22.00.

Referendum.jpeg

Pytania referendalne: 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 

podatkowego na korzyść podatnika?

Do udziału w referendum ogólnokrajowym mają prawo obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych ani wyborczych i nie są ubezwłasnowolnieni. 

Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 23 lipca 2015 r. - granice obwodu głosowania
PDFObwieszczenie z dnia 23.07.2015.pdf (1,08MB)
 

Ogłoszenia w sprawie referendum na BIP Niemodlin:

http://bip.niemodlin.pl/1670/1939/ogloszenia-kbw.html

 

Informacja o pracach komisji ds. referendum w dniu głosowania  6 września 2015r.

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1
Siedziba - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a Niemodlin
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2
Siedziba – Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 5 Niemodlin
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3
Siedziba Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” ul. Kilińskiego 31 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4
Siedziba  – Ośrodek Kultury ul. Mikołaja Reja 1 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5
Siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Reymonta 9 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6
Siedziba – Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Reymonta 11 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7
Siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Reymonta 9 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 8
Siedziba Zespół Szkół ul. Opolska 34 w Niemodlinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 9
Siedziba Remiza OSP ul. Nyska 80 w Grabinie
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 10
Siedziba Szkoła Podstawowa Rogi 10a
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 11
Siedziba - Publiczne  Gimnazjum ul. Niemodlińska nr 21 Gracze
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 12
Siedziba - Szkoła Podstawowa ul. Niemodlińska 21 Gracze
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 13
Siedziba - Świetlica wiejska Rzędziwojowice 29a
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 14
Siedziba – Świetlica wiejska Grodziec 13a
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 15
Siedziba - Świetlica RSP Wydrowice 7
rozpoczyna pracę o godz. 5:00

 

Głosowanie trwa od godz. 6:00 do godz. 22:00