- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Strefa ekonomiczna już w Niemodlinie

07-09-2015

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest – Park jest największą z 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Decyzją Rady Ministrów strefa powiększyła się o 5 nowych lokalizacji. W jej granice zostały włączone m.in. tereny w trzech miejscowościach Opolszczyzny: Niemodlinie, Dąbrowie i Lewinie Brzeskim. WSSE obejmuje 48 miejscowości w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i lubuskim. Prowadzi w niej działalność 179 firm, które zainwestowały 19,1 mld złotych i zatrudniają 41 tys. pracowników. Specjalne strefy ekonomiczne przyczyniają się do realizacji nowych inwestycji podnoszących konkurencyjność gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Zgody na objęcie gruntów stref potwierdzają uchwały podjęte przez rady miast i gmin. Zmiana granic strefy została także pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i lubuskiego. 

Zdjecie lotnicze-m.jpeg
Obraz 015.jpeg
 

Inwestuj w Niemodlinie!

Podstrefa Niemodlin - 2,0798 ha, własność gminy 
Teren niezabudowany położony w Niemodlinie przy drodze krajowej nr. 46, w odległości 5 km od autostrady A4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna znajduje się w odległości ok. 30-35 m od granicy terenu. Koszt doprowadzenia obu sieci do granicy działki, poniesie gmina Niemodlin ze środków własnych, po decyzji inwestora dot. inwestowania na danym terenie. Sieć elektroenergetyczna przebiega przez teren strefy. Sieć gazowa znajduje się w odległości 600 m od granicy terenu. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, włączona do strefy nieruchomość przeznaczona jest pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe. 

Obraz 005.jpeg
Obraz 007.jpeg


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie