- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

INFORMACJA O TELEFONACH SŁUŻB NA POTRZEBY REAGOWANIA

08-09-2015

I) SŁUŻBY  GMINNE pełniące dyżury w okresie weekendu i świąt:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

  1. sprawy administracji mieszkaniowej  -  telefon nr  606 837 444
  2. sprawy dot. wodociągów i kanalizacji – telefon nr 77 4606 423

 

II) SŁUŻB  RATOWNICZYCH, PORZĄDKOWYCH, NAPRAWCZYCH pełniące dyżury stałe:

 

Komisariat Policji w Niemodlinie – telefon nr 77 4023 653  lub telefon alarmowy  997

Komenda Miejska Policji w Opolu – dyżurny oficer – telefon nr 77 4539 504  lub telefon alarmowy  997

                                                             prewencja: 77 4222 575
 

Państwowa Straż Pożarna – Miejskie Stanowisko Kierowania w Opolu

telefon nr 77 4002 056; 77 400 257 lub telefon alarmowy   998

fax: 77 4 551 279;     e-mail: msk@kmpsp.internetdsl.pl

 

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny 999

Numery telefoniczne na dyspozytornię: 77 4413 600 lub 77 4413 601

Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie. DLATEGO NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA. Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Jakie pytania zadaje dyspozytor:

  1. Co się stało ?
  2. Numer telefonu osoby wzywającej? - należy koniecznie podać, może ułatwić to dojazd zespołowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu,
  3. Czy osoba poszkodowana jest przytomna? - czy się rusza? czy reaguje na dotyk? ból? wezwanie, np.: "jak się pan nazywa"?
  4. Czy oddycha? - czy rusza mu się klatka piersiowa lub brzuch?
  5. Czy wyczuwalny jest puls ? *
  6. Adres ?
  7. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej?

*badanie pulsu na tętnicy szyjnej.

 

Pogotowie energetyczne – telefon alarmowy nr  991

 

Pogotowie gazowe – telefon alarmowy nr  992

 

III) SŁUŻBY REAGOWANIA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

telefony nr  77 5415166, 77 5415167

telefon alarmowy  608 530 831
 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

telefony nr  77 4524 715, 77 4524 469, 77 4524 243

fax: 77 4524 716, 77 4223 323
telefon alarmowy  987      Infolinia  800 163 136

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Niemodlinie

telefon nr  698 144 700

telefony.jpeg

 Telefony służb reagowania