Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rolniku - złóż wniosek w biurze powiatowym ARiMR

11-09-2015

Od 11 września do 30 września 2015 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR. Wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony. 
 

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach. 

Wniosek i załącznik do pobrania:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-publikuje-dokumenty-niezbedne-do-ubiegania-sie-o-pomoc-w-zwiazku-z-tegoroczna-susza.html

XLSXWniosek_2015_susza ARiMR.xlsx (50,32KB)
DOCXZałącznik wniosek susza ARiMR.docx (22,77KB)