Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Założą Ci profil, załatwisz sprawę przez ePUAP

15-09-2015

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu, przeprowadzą w dniu 21 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, w godz. od 8:00 do 16:00, akcję związaną z potwierdzeniem profilu w ramach projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia administracji publicznej". Weź ze sobą dowód osobisty !

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.Profile zaufane w Starostwie Powiatowym w Opolu można potwierdzać w siedzibie głównej Starostwa, przy ul. 1 Maja 29, na parterze w pokoju nr 13 - sala operacyjna (Wydział Komunikacji) oraz w pokoju nr 4 - Kancelaria Ogólna. Dodatkowo punkt potwierdzania profili zaufanych działa także w Wydziale Geodezji i Kartografii na Pl. Wolności 7/8 w p. nr 219 na III piętrze.

http://powiatopolski.pl/2635/punkt-potwierdzania-profili-zaufanych-w-starostwie-powiatowym-w-opolu.html