Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025

22-09-2015

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025

Na podstawie Uchwały Nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin  na lata 2015-2025.


W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Niemodlin do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 28 września 2015 r. do  12 października 2015 roku. Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się w załączeniu.


Formularz należy przekazać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: strategia@niemodlin.pl 
 lub wersji pisemnej:
- osobiście,  na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 5
- na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
 Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: Konsultacje: „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025”.

 

Załączniki:
1.    Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 - PDFStrategia Rozwoju Gminy Niemodlin - projekt2.pdf (5,67MB)
2.    Formularz konsultacj - DOCFormularz konsultacji Niemodlin.doc (69,50KB)