Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin

22-09-2015

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartosć jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin".

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - 21.09.2015.pdf

Załączniki do SIWZ:
PDFZałącznik nr 1b, zakładka nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 1b, zakładka nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 1b, zakładka nr 3.pdf 

Wyjaśnienia treści SIWZ
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 29.09.2015.pdf

Zmiana treści SIWZ
PDFzmiana treści SIWZ 29.09.2015.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf