- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni dyskutowali o Obwodnicy Niemodlina

22-09-2015

Radni Rady Miejskiej w Niemodlinie obradowali w dniu  17.09.2015r. Była to pierwsza zwołana po wakacjach sesja.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Opola zapoznali radnych z aktualnym stanem prac związanych z realizacją budowy Obwodnicy Niemodlina. Podczas sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 17 września 2015 r. radni wybrali ławników do sądów okręgowego i rejonowego w Opolu, podjęli kilka uchwał związanych ze zmianami w budżecie oraz przyjęli informacje dotyczące gminnej oświaty. Na początku sesji burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej. Radni zgłaszali także pytania dotyczące spotkań i przedsięwzięć burmistrz. Wpłynęło też kilka interpelacji radnych dotyczących realizowanych inwestycji lub stanu infrastruktury w mieście. 

DSC_0205.jpeg
DSC_0169.jpeg
DSC_0210.jpeg
 

Obwodnica Niemodlina coraz bliżej 

Obecny podczas obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA, Andrzej Kałużny, podkreślił, że przy realizacji przedsięwzięcia związanego z budową Obwodnicy Niemodlina ważna jest współpraca z samorządowcami. Jest projekt obwodnicy, ale będzie on przez przyszłego wykonawcę poddany optymalizacji. - Mamy wypracowany przebieg obwodnicy, to temat zawsze trudny. Przetarg możliwy będzie w 2017 r., wykonawca dokona aktualizacji projektu i rozpocznie budowę obwodnicy. Marcin Bronkiewicz z GDDKiA w Opolu przedstawił prezentację dotyczącą prac przygotowawczych. Rada Ministrów zatwierdziła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Budowa Obwodnicy Niemodlina jest w załączniku nr 1. Koszt inwestycji to kwota 248 725 460 zł. Konieczna będzie optymalizacja dotychczasowego projektu, zastosowanie rozwiązań, które pozwolą na realizację inwestycji za niższą kwotę. Obwodnica Niemodlina będzie miała długość 11,4 km. Na końcu i początku obwodnicy będą ronda średniej wielkości. 

DSC_0194.jpeg
DSC_0198.jpeg
DSC_0168.jpeg
 

Odznaczenia podczas sesji Rady

Na wniosek Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w dowód upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich, prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Krzyżem wydanym z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej "Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa uhonorował por. Stefana Myśko. Również na wniosek Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych za działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny - prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nadał odznaczenie honorowe: "Zwycięzcom 1945": Dorocie Koncewicz, Teofilowi Dudkiewiczowi, Teresie Bielicz, Zbigniewowi Palakowi oraz Wincentemu Syrce. Wręczenia odznaczeń dokonał płk Stanisław Hładki, sekretarz Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

DSC_0170.jpeg
DSC_0187.jpeg
DSC_0167.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie