- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o wykazie nieruchomości do dzierżawy

28-09-2015

                                                                                                                                                           Niemodlin, dnia 25 września 2015r.

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
•    część działki  nr 1016/14k.m.12 położonej w Niemodlinie, niezabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia na niej tablicy reklamowej 
o wym.5x2,5 m.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209.