- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Interwencje Straży Miejskiej w Niemodlinie

01-10-2015

Jak informuje Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie, Wiesław Kozik, dnia 24 września br. w rejonie byłego dworca PKP ujawniono kolejne miejsca podrzutu odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Podobne zdarzenie miało miejsce w sołectwie Gościejowice. Straż Miejska w Niemodlinie, prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie sprawców. Przypomnijmy, że odpady komunalne możemy bezpłatnie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gościejowicach Małych (przy oczyszczalni ścieków). Przyjmuje się tam nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. PSZOK czynny jest w środy w godzinach: od 7.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach: od 7.00-13.00. Zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, organizowane są dwa razy w roku. Najbliższa już w październiku, przeczytaj harmonogram: http://niemodlin.pl/1937/18/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych.html

Zdjęcie-111.jpeg
Zdjęcie-121.jpeg

Straż Miejska w Niemodlinie, na terenie sołectw, prowadzi obecnie również akcję kontroli wywozu nieczystości płynnych. Właściciel nieruchomości powinien posiadać umowę zawartą z firmą odbioru nieczystości oraz faktury potwierdzające ich wywóz.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie