- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja

21-12-2011

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LOKALE GMINNE

Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005r. nr XXIX/235/05 (z późniejszymi zmianami), listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali z 2011r. tracą ważność z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone. Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały zrealizowane w roku 2011, podlegają ponownej weryfikacji na podstawie aktualnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy. W związku z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób ubiegających się o wynajem mieszkania jest złożenie wniosku o przydział w terminie do 31 stycznia 2012r.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie ZGKiM w Niemodlinie ul: Wojska Polskiego 3 w godzinach pracy jednostki (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina