Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Odpady wielkogabarytowe blokują dojście do kontenerów

14-10-2015

Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie Wiesław Kozik przy kontenerach na odpady przy ul. Drzymały w Niemodlinie zlokalizowano rozrzucone odpady wielkogabarytowe, co powoduje blokowanie dojścia do pojemników. Odpady wielkogabarytowe zostały wystawione przed terminem ich wywozu.

Zdjęcie-0011.jpeg
Zdjęcie-0012.jpeg
Zdjęcie-0015.jpeg

Przypominamy mieszkańcom, że zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, organizowane są dwa razy w roku. Najbliższa już w ostatnim tygodniu października.

T1.jpeg

Przypomnijmy także, że przez cały rok odpady komunalne, możemy bezpłatnie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gościejowicach Małych (przy oczyszczalni ścieków). Przyjmuje się tam nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. PSZOK czynny jest w środy w godzinach: od 7.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach: od 7.00-13.00. 

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie