- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy albo zbycia

16-10-2015


                                                                                                                                                   Niemodlin, dnia  16 października 2015r.


GNP.6840.7.2015


Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: 
Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego  przetargu ustnego:
•    nieruchomość położona w obrębie Roszkowice, oznaczona nr działki 100 k.m.1 
o pow. 0,1900 ha,
•    nieruchomość położona w obrębie Magnuszowiczki, oznaczona nr działki 61/2 k.m.1 o pow. 0,5500 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
•    część działki nr 474/1 k.m.8 o pow.225 m2, stanowiącej własność Gminy Niemodlin, położonej w Niemodlinie przy ul. Boh. Powst. Śl., na ogródek przydomowy,
•    część działki nr 506/3 k.m.9 o pow.200 m2, stanowiącej własność Gminy Niemodlin, położonej w Niemodlinie przy ul. Kilińskiego, na ogródek przydomowy.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209.