- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konkurs Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość

14-02-2012

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do wziecia udziału w IV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie
na problematykę rozwoju wsi;
2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane
w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2012r.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka,
e-mail s.konopacka@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.