Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych

30-10-2015

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - obiekty.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ - wykaz ppe obiekty.xlsx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy (obiekty).pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 04.11.2015 - obiekty.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 06.11.2015 - obiekty.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 09.11.2015 - obiekty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - str..pdf