LX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 16.00 , w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Pomoc pieniężna dla Kombatantów

12-03-2012

Pomoc pieniężna dla Kombatantów
 

Kombatanci i inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (adres: 00-926 Warszawa ul.Wspólna 2/4).
Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (www.udskior.gov.pl) a także można je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul.Boh.Powst. Śl.37, tel.774607945.