- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rada Sportu obraduje

17-11-2015

W dniu 16 listopada br. obradowała po raz pierwszy Rada Sportu Gminy Niemodlin powołana zarządzeniem nr IV/116/15.

W skład rady wchodzą:
1. Robert Dressler
2. Agnieszka Duda
3. Bożena Gala – Jagi
4. Marcin Janik
5. Krzysztof Kubiak
6. Piotr Malicki
7. Stanisław Michór
8. Andrzej Miśta
9. Marcin Olszewski
10. Ryszard Pasternak
11. Edward Szmitowicz
12. Krzysztof Trzmielewski
13. Zbigniew Weber

Na przewodniczącego burmistrz Dorota Koncewicz wyznaczyła dyr. OSiR-u Krzysztofa Kubiaka. Zastępcą przewodniczącego został Andrzej Miśta, a sekretarzem Marcin Janik. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w gminie Niemodlin w zakresie określonym ustawa o sporcie.