- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przygotowanie do zimy - stop dla czadu !

23-11-2015

Wraz z nadejściem jesieni rozpoczyna się okres sezonu grzewczego. Wraz z nim zwiększa się ryzyko zatrucia czadem. Ten niewidzialny cichy zabójca co roku zbiera obfite żniwo. Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, to bardzo niebezpieczna, całkowicie bezwonna trucizna, która nie podrażnia gardła, oczu ani nosa.

7de44a660925eacd07c494594973761a.jpeg

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH 

Pamiętaj aby:
•    dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
•    uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego 
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
•    nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
•    przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
•    użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
•    stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
•    w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
•    systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do w/w otworu lub kratki,
•    często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie doszczelnienie okien,
•    rozmieścić czujki tlenku węgla w części domu, w której śpi Twoja rodzina. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
•    nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
•    nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi 
do garażu pozostają otwarte,
•    nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Kompendium wiedzy na temat zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w Warszawie www.straz.gov.pl.

Nie lekceważ zagrożenia!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie
Twoje oraz Twoich bliskich.
Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Opracowali:
Insp.GCZK UM w Niemodlinie
Z.Romańczukiewicz
oraz Zarząd M-G OSP O/Niemodlin