- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032.

27-11-2015

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032. 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/81/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032.  

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Niemodlin 
do wnoszenia uwag i opinii w terminie od  27 listopada 2015 r. do  7 grudnia 2015 roku. Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się w załączeniu.

Formularz należy przekazać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: rkulza@niemodlin.pl 
 lub wersji pisemnej:
- osobiście,  na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 5
- na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
 Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: Konsultacje: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032”.

Program -   PDFProgram Usuwania Azbestu - Niemodlin.pdf (3,49MB)
​Formularz - DOCFormularz konsultacji Niemodlin.doc (68,00KB)
                 PDFLista nieruchomości na których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest.pdf (180,47KB)