- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Stop dopalaczom i przemocy ! – nowe kampanie profilaktyczne w szkołach

01-12-2015

Ponad 3000 materiałów edukacyjnych trafi do szkół na terenie gminy Niemodlin. W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są kampanie pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci! - Dopalacze wróciły” oraz „Przemoc Boli”. Szkoły otrzymują ulotki edukacyjne dla młodzieży, rodziców oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli w tym multimedia. 

20151201_081030.jpeg
d1.jpeg
 

Kampania "Narkotyki? To mnie nie kręci!" wymierzona w dopalacze to odpowiedź na falę zatruć tymi niebezpiecznymi narkotykami. Zdaniem ekspertów tylko skuteczna i profesjonalna edukacja jest w stanie uświadomić młodzieży i dorosłym, że sięganie po dopalacze to droga donikąd. Ulotki profilaktyczne o dopalaczach oprócz treści edukacyjnych związanych z narkotykami zawierają także zadania do wykonania przez uczniów. Natomiast plakaty profilaktyczne w klarowny sposób mówią o ryzyku upadku po dopalaczach. "Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci!" przeciw dopalaczom nie zapomina też o rodzicach. Ulotki profilaktyczne przeznaczone dla nich w prosty sposób tłumaczą m.in., na czym powinna polegać dobra relacja z dziećmi, a także, co nowe prawo oznacza dla młodzieży.

P1.jpeg

Gmina Niemodlin przekaże wkrótce także nowe materiały edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy pod hasłem pt. „Przemoc boli”. Ta kampania profilaktyczna w szkołach obejmie swoim zasięgiem również uczniów, rodziców i nauczycieli. Do szkół trafią m.in. materiały nie tylko dotyczące przemocy rówieśniczej, ale również przemocy w sieci. Korzystając z materiałów, uczeń dowie się, że cyberprzemoc to groźna odmiana przemocy. Zrozumie, że każde przykre słowo w internecie dotyka kogoś przy komputerze czy smartfonie. 

P2.jpeg

Realizowane obecnie kampanie profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie gminy Niemodlin finansowane są z dochodów gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie