Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konferencja na temat ochrony zabytków

08-12-2015

Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne zaprasza do udziału w konferencji "Osiągnięcia, stan i perspektywy ochrony zabytków w Gminie Niemodlin" w dniu 10 grudnia br. o godz. 16.45 w sali Rady Miejskiej w Niemodlinie.

PLAK-konferencja-ochr-zabytków.jpeg
 

Program konferencji 

Osiągnięcia, stan i perspektywy ochrony zabytków w Gminie Niemodlin
czwartek, 10 XII 2015, g. 16.45 – sala Rady Miejskiej, ul Boh. Powstań Śląskich 34


część I 
g. 16.45-18.10

1.    Wprowadzenie: Wieloraka funkcja gminnych planów opieki nad zabytkami – z doświadczeń edukacyjnych (Lesław Janicki, NTR). 
2.    Plan opieki nad zabytkami gminy Niemodlin (UMiG). 
3.    Rola służb konserwatorskich w ochronie zabytków – doświadczenia i perspektywy współpracy z Gminą Niemodlin  (Iwona Solisz, Opolski Konserwator Zabytków).
4.    Wspomaganie ochrony zabytków w ramach program Leader – doświadczenia i osiągnięcia realizacji w Gminie Niemodlin w latach 2010-2015 (informacja Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich).

część II 
g. 18.15-19.25

5.    Problemy rekonstrukcji drewnianego kościółka w Rogach (informacja Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach).
6.    Miejsce Zamku w środowisku kulturowym Niemodlina (prof. dr hab. Jan Kubik, Politechnika Opolska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddz. w Opolu).
7.    Nowe perspektywy dla zamku w Niemodlinie (informacja A&A Marketing w Łodzi, właściciela zamku).
8.    Zabytek – ciężar czy wartość dodana? Doświadczenia opiekunów i administratorów zabytków - uczestników spotkania (wystąpienia tychże).

część III 
g. 19.30-20.00

9.    Dyskusja – prace zakończone, trwające, niezbędne, możliwe - zabytki archeologiczne, pozostałości gródków rycerskich, budownictwo wiejskie, zabytkowa substancja architektury miasta – zamek, kamienice i mury miejskie, zabytki sakralne w gminie...