- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Na temat ochrony zabytków w Niemodlinie

14-12-2015

Konferencja zorganizowana przez Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne przy współpracy z Gminą Niemodlin, odbyła się w dniu 10 grudnia br. w sali Rady Miejskiej w Niemodlinie. Rozmawiano o osiągnięciach, stanie i perspektywach ochrony zabytków w Gminie Niemodlin. W konferencji uczestniczyła m.in. Iwona Solisz, Opolski Konserwator Zabytków, mówiąc o roli służb konserwatorskich w ochronie zabytków oraz współpracy z Niemodlinem. Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018. Dokument można pobrać ze strony interentowej niemodlin.pl <<kliknij>>  

Tematy podczas konferencji z dnia 10.12.2015r. "Osiągnięcia, stan i perspektywy ochrony zabytków w Gminie Niemodlin":

część I 
1.    Wprowadzenie: Wieloraka funkcja gminnych planów opieki nad zabytkami – z doświadczeń edukacyjnych (Lesław Janicki, NTR). 
2.    Plan opieki nad zabytkami gminy Niemodlin (UMiG) 
3.   Rola służb konserwatorskich w ochronie zabytków – doświadczenia i perspektywy współpracy z Gminą Niemodlin  (Iwona Solisz, Opolski Konserwator Zabytków)
4.    Wspomaganie ochrony zabytków w ramach program Leader – doświadczenia i osiągnięcia realizacji w Gminie Niemodlin w latach 2010-2015 (informacja Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich)

część II 
5.    Problemy rekonstrukcji drewnianego kościółka w Rogach (informacja Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach).
6.    Miejsce Zamku w środowisku kulturowym Niemodlina (prof. dr hab. Jan Kubik, Politechnika Opolska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddz. w Opolu)
7.    Nowe perspektywy dla zamku w Niemodlinie (informacja A&A Marketing w Łodzi, właściciela zamku)
8.   Zabytek – ciężar czy wartość dodana? Doświadczenia opiekunów i administratorów zabytków - uczestników spotkania (wystąpienia tychże)

część III 
9.    Dyskusja – prace zakończone, trwające, niezbędne, możliwe - zabytki archeologiczne, pozostałości gródków rycerskich, budownictwo wiejskie, zabytkowa substancja architektury miasta – zamek, kamienice i mury miejskie, zabytki sakralne w gminie

DSC_3265.jpeg
DSC_3252.jpeg
DSC_3253.jpeg
DSC_3268.jpeg
DSC_3254.jpeg
DSC_3257.jpeg
DSC_3271.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie