Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin

18-12-2015

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
Pobierz plik - PDFOpracowanie EKOFIZJOGRAFICZNE.pdf


JPEGMapa oceny warunków fizjograficznych i wskazań planistycznych.jpeg
JPEGMapa walorów przyrodniczo - krajobrazowych.jpeg