- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin

18-12-2015

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
Pobierz plik - PDFOpracowanie EKOFIZJOGRAFICZNE.pdf (49,15MB)


JPEGMapa oceny warunków fizjograficznych i wskazań planistycznych.jpeg (285,12KB)
JPEGMapa walorów przyrodniczo - krajobrazowych.jpeg (312,86KB)