- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

21-12-2015

Nr OPS-ADM.241.6.2015
 

INFORMACJA

O wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.Burmistrz Niemodlina podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku konkursu ofert na:

1. Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Niemodlin udzielił dotacji w wysokości 115 000,00 zł Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu. Podmiot będzie realizował zadanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz złożonej ofercie.
2. Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom ubogim i potrzebującym przebywającym na terenie Gminy Niemodlin udzielił dotacji w wysokości 48 000,00 zł Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu. Podmiot będzie realizował zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz złożonej ofercie.
3. Wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Niemodlin w zakresie wykonywania pracy socjalnej w rozumieniu art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił dotacji w wysokości 30 000,00 zł Caritas Diecezji Opolskiej. Podmiot będzie realizował zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.


Informacja podlega opublikowaniu poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.


BURMISTRZ

Dorota Koncewicz