- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Program Rewitalizacji Niemodlina

05-01-2016

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem założeń do lokalnego programu rewitalizacji Niemodlina, bardzo proszę o wypełnienie ankiet, które posłużą pozyskaniu informacji, opinii i wniosków mieszkańców, co do występujących problemów, oczekiwań społecznych oraz obszarów Niemodlina, na których one występują. 

Wyniki tych badań ankietowych posłużą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych naszego miasta, w celu przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023”.

Opracowanie Programu i wynikające z niego wnioski umożliwią nam, mamy nadzieję, pozyskanie unijnych środków na dofinansowanie realizacji zadań z szeroko rozumianej sfery społecznej, w tym np. najpilniejszego i długo oczekiwanego przez nasze społeczeństwo zadania, jakim jest remont i modernizacja obiektów naszego Samorządowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.  

W związku z tym proszę Państwa, jak i Państwa rodziny i znajomych, o czynny udział w tym badaniu poprzez wypełnienie ankiety, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia br., w wersji on-line, na naszej stronie internetowej, w zakładce „Informacje” / „Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina” lub w wersji papierowej, którą można złożyć w biurze podawczym lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Ankiety w wersji elektronicznej oraz zapytania dotyczące Programu można składać na adres rewitalizacja@niemodlin.pl lub bezpośrednio w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 
 

Dorota Koncewicz
Burmistrz Niemodlina


Link do ankiety - one line:
http://limesurvey.gig.eu/index.php/115725/lang-pl

Wersja do pobrania przeznaczona do druku
DOCAnkieta_rewitalizacja_Niemodlin.doc (147,50KB)