- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

II Edycja Konkursu Z herbem Niemodlina w tle

15-03-2012
II Edycja Konkursu "Z herbem Niemodlina w tle"     
 
pod patronatem Burmistrza Gminy Niemodlin Mirosława Stankiewicza.
 
Regulamin Konkursu Fotograficznego:
 
Organizator:
Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
 
Cele konkursu:
 
1.   Przedstawienie ciekawych miejsc, wydarzeń, inicjatyw, itp.
z herbem Niemodlina lub niemodlińską rejestracją w tle w formie fotograficznej.
2.   Rozdysponowanie wśród mieszkańców materiałów promujących Gminę Niemodlin w formie ramek do tablic rejestracyjnych.
3.   Promocja Gminy Niemodlin w kraju i za granicą.
4.   Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury i sztuki.
5.   Propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
6.   Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie
do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
7.   Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.
8.   Promowanie twórców fotografii.
 
Uczestnicy:
 
Konkurs ma charakter otwarty.
 
Forma prac:
Zdjęcia (wersja cyfrowa) ukazujące ciekawe miejsca, wydarzenia, inicjatywy, itp. z herbem Niemodlina lub niemodlińską rejestracją w tle.
 
Warunki uczestnictwa:
 
1.   Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 3 wykonane samodzielnie fotografie, tematem fotografii musi być przedstawienie ciekawych miejsc, wydarzeń, inicjatyw, itp.
z herbem Niemodlina lub niemodlińską rejestracją w tle.
2.   Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej www.niemodlin.pl)
3.   Fotografie należy dostarczyć na nośniku CD.
4.   Każdy nośnik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
5.   Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
49-100 Niemodlin.
6.   Termin dostarczenia prac: 30.09.2012r.
7.   Rozstrzygniecie konkursu 15.10.2012r.
8.   Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
9.   Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
 
 
Przewidziane nagrody:
 
Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień.
 
Uwaga:
 
Ramki do tablic rejestracyjnych z herbem Niemodlina wydawane
są bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, II piętro, pokój 39.
 
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr. tel. 77 4606 295 wew. 207 lub e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl u Pana Grzegorza Krzyśków.

DOCXFormularz zgłoszeniowy..docx (13,37KB) DOCXkonkur z tabliczkami w tle..docx (96,61KB) JPEGsokół.jpeg (90,53KB)