- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego

07-01-2016

Dla mieszkańców powiatu opolskiego wyznaczono 5 takich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 na terenie miasta Opola i 3 na terenie powiatu opolskiego w miejscowościach: Ozimek, Niemodlin i Prószków, w których darmowej pomocy udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna  ?
                                        
- osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości),
- osobom, które ukończyły 65 lat  (dokument tożsamości),
- osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
- kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
- weteranom (ważna legitymacja weterana),
- osobom które, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
- osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (oświadczenie).

Punkt pomocy prawnej.jpeg