Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji

15-01-2016

Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
 

      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach ww. konkursu Gmina Niemodlin ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Niemodlin planuje wystąpić  o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VII nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Niemodlin.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % zainteresowanego właściciela nieruchomości). Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy planują skorzystać z pomocy proszeni są o złożenie wniosku do Burmistrza Niemodlina do dnia 15 lutego 2016 roku. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej www.bip.niemodlin.pl lub www.niemodlin.pl   albo  w pokoju nr 40 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz załączniki:

PDFWniosek2.pdf (194,97KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (105,12KB)
PDFzałacznik nr 2.pdf (104,49KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (110,29KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (254,75KB)