- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę

23-03-2012

Gmina Niemodlin przystąpiła do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”. Programy zakładają osiągnięcie celów: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwiniecie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie bierności i bezradności, zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży oraz stawianie na wzmacnianie więzi rodzinnych.
Na potrzeby kampanii zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych, które przekazano do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
W dniu 11 kwietnia 2012r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz na spotkaniu z wicedyrektor Zespołu Szkół Panią Elżbietą Woźniak przekazując pakiety materiałów do przeprowadzenia kampanii, zaproponował szerszą współpracę w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla uczniów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 DSC_0414.jpeg
DSC_0416.jpeg