- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kanalizacja etap V

18-05-2012

Kanalizacja etap V

Po rozwiązaniu umowy z firmą „AZYSA”, Gmina Niemodlin w dniu 30 kwietnia 2012 r. podpisała umowę z nowym wykonawcą „WASBUD” Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach zadania Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V”. Cała inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zakres prac obejmuje roboty odtworzeniowe fragmentów nawierzchni i części kanalizacji na ulicach: Reymonta, E. Orzeszkowej, H. Sienkiewicza, B. Prusa, Opolskiej, Żeromskiego, Parkowej, Gościejowickiej oraz na osiedlu liściastym czyli ulicach: Dębowej, Brzozowej, Polnej, Klonowej i Lipowej. Całość kosztować ma ponad 3 mln złotych, a termin zakończenia robót wyznaczono na 31 sierpnia 2012 r.

Szymon Daszkiewicz