Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

224 ankiety od mieszkańców w sprawie rewitalizacji

04-02-2016

Znane są wstępne wyniki badań ankietowych wśród mieszkańców gminy, które oprócz badań statystycznych, posłużą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych naszego miasta, w celu przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023. Do dnia 21 stycznia br. przyjmowane były wnioski drogą elektroniczną oraz w urzędzie. Aktualnie przetwarzane są dane z ankiet. Mieszkańcy aktywnie odpowiedzieli na apel burmistrz Niemodlina, Doroty Koncewicz. W sumie nadesłano do urzędu 224 ankiety. Powstała m.in. mapa, gdzie oznaczone zostały obszary występowania różnych zjawisk społecznych. W ankiecie wzięły odział głównie kobiety - 55 %, a wiek respondentów to osoby w wieku produkcyjnym między 26 – 40 rokiem życia. Wśród zgłaszanych przez mieszkańców tematów wskazanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji są m.in.: większy dostęp do opieki medycznej, poprawa bezpieczeństwa, zagospodarowanie parków oraz zamku, dalszy rozwój bazy sportowej, problem uciążliwego hałasu ze względu na wzmożony ruch samochodów. Ze środków unijnych na rewitalizację, będzie można w nowej edycji programowej pozyskać fundusze głównie na inwestycje prospołeczne. Zakończenie prac nad diagnozą planowane jest do 18 lutego. Uchwałę o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina władze Niemodlina planują podjąć na sesji marcowej.

DSC_4554.jpeg
Obraz 091.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie