- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

V edycja konkursu Policjant, który mi pomógł

20-04-2012

V edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska linia" oraz Komenda Główna Policji chce wyróżnić funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób przysłużyli się innym ludziom pomagając ofiarom przemocy w rodzinie.
V edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" trwać będzie do 31 maja 2012 i ma na celu wyłonienie do wyróżnienia 5 policjantów. Osoby zgłoszone po terminie przechodzą do kolejnej edycji. Ideą konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest wskazanie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.
W czterech dotychczasowych edycjach wyróżnionych zostało w sumie 20 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne policji na terenie całego kraju.
Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia "Niebieska Linia", laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Szczegóły plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

Sporządziła:
Edyta Kapuścińska