- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin

11-02-2016

Burmistrz Niemodlina zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin oraz dokumentu pt. „Diagnoza niezbędna do delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Niemodlin na lata 2016 - 2023”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Niemodlin.

Forma konsultacji:
spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Niemodlin odbędzie się w dniu 7 marca 2016 roku w Ośrodku Kultury o godzinie 16:00; uwagi, opinie i propozycje zbierane są w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.

Uwagi, opinie i propozycje można dostarczyć poprzez wypełniony formularz:
zamieszczony na stronie www.niemodlin.pl
przesłany drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@niemodlin.pl
przesłany pocztą na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin,
złożony bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7:00-17:00, wtorek – czwartku: 7:00-15:00, piątek: 7:00-13:00.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, uwag, opinii i propozycji oznacza akceptację zaproponowanego w diagnozie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

UWAGA:
Nie będą rozpatrywane:
uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed 18 lutym 2016 r. i po 18 marca 2016 r.,
niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem,
przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania).


Pliki do pobrania:

1. Projekt  uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin - PDFprojekt uchwały o rewitalizacji.pdf (656,87KB)
2. Formularz zgłaszania uwag, opinii i propozycji - DOCFormularz uwag, opinii i propozycji.doc (34,00KB)
3. Diagnoza niezbędna do delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Niemodlin na lata 2016 - 2023 - PDFDiagnoza.pdf (2,51MB)