- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11-02-2016

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 1 przy ul. Boh.Powst.Śl. w Niemodlinie wraz z udziałem w działce nr  486/1 z k.m.8.

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
dz. nr 380/1 z k.m.4 o pow. 0,15 ha, stanowiąca własność Gminy Niemodlin, położona w Grabinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
dz. nr 221/1 z k.m.1 o pow. 0,26 ha, stanowiąca własność Gminy Niemodlin, położona w Rzędziwojowicach, jako grunt do produkcji rolnej, cz. dz. nr 1016/14 z k.m.12, stanowiącej własność Gminy Niemodlin, położona w Niemodlinie, celem ustawienia na niej tablicy reklamowej.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209.