- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Oświadczenie Burmistrza Niemodlina

27-01-2012

Oświadczenie Burmistrza Niemodlina

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi inwestycji na terenie byłego dworca PKS w Niemodlinie oświadczam, iż Gmina Niemodlin nie miała żadnego wpływu, ani też interesu prawnego do wyrażenia zgody na zabudowę placu PKS w Niemodlinie. Teren PKS nigdy nie był własnością Gminy Niemodlin. Burmistrz Niemodlina w celu utrzymania funkcji dworca autobusowego występował do Ministra Skarbu i Zarządu PKS S.A w Opolu o komunalizację na rzecz Gminy Niemodlin przedmiotowej działki. Niestety odpowiedzi były negatywne. Teren byłego dworca przy ulicy Parkowej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja, stanowił własność Skarbu Państwa, który sprzedał ją prywatnemu inwestorowi. Nowy inwestor rozpoczął prace budowlane na podstawie decyzji- pozwolenie na budowę wydanej przez Starostę Opolskiego.
Na etapie sprzedaży przez Skarb Państwa w/w działki, Burmistrz Niemodlina informował Ministra Skarbu oraz Zarząd PKS o podstawowej funkcji działki, jaką jest rola dworca i obsługa pasażerów w komunikacji samochodowej. Również na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Opolskiego, Gmina Niemodlin wniosła zastrzeżenia co do możliwości realizacji inwestycji, w kontekście zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz