Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przedłuż termin ważności Niemodlińskiej Karty Rodziny i Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

23-02-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje o możliwości przedłużenia:

•    Niemodlińskiej Karty Rodziny
•    Opolskiej Karty Rodziny
 

Termin ważności Niemodlińskiej i Opolskiej Karty Rodziny upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na karcie, z wyjątkiem Kart dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo.

Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie (pokój 9a) po uzupełnieniu oświadczenia dot. przedłużenia ważności Kart Rodziny. Przedłużenie ważności kart następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach kart.
 

Informacje o Niemodlińskiej  Karcie Rodziny i Opolskiej Karcie Rodziny:
http://niemodlin.pl/1287/993/karta-rodziny.html


sokółherb.jpeg