- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

W gminie będziemy likwidować azbest

29-02-2016

W marcu br. Gmina Niemodlin będzie składać wniosek o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Prowadzony jest właśnie kolejny nabór w województwie opolskim. Przypomnijmy, że w połowie stycznia br. na stronie internetowej miasta opublikowano ogłoszenie Burmistrz Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin. W sumie we wstępnym naborze złożono 43 wnioski. Ilość wyrobów przewidzianych do unieszkodliwiania wyniesie 4289 m2, ok. 68 ton. To dopiero początek działań związanych likwidacją azbestu w naszej gminie. 

azbest1.png

Jeśli gmina pozyska dotację z WFOŚiGW to mieszkańcy, którzy złożyli wnioski będą mogli otrzymać dofinansowanie na demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % zainteresowanego właściciela nieruchomości). Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych np. w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie