- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Program Rodzina 500 plus

10-03-2016

Program ,,Rodzina 500 plus"

 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice otrzymują  świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

+500.jpeg

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:        

 

Kwota 500,00 zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie gminy Niemodlin.
 

 

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udziela

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, tel. 774607945

w poniedziałki w godz. 700 do 1700

od wtorku do czwartku w godz. 700 do 1500

w piątki w godz. 700 do 1300

 

Przydatne linki:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

plakat.jpeg