Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dotacja ministra na naukę pływania

15-03-2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na naukę pływania dzieci z klas III szkół podstawowych Gminy Niemodlin. Czwarty rok z rzędu niemodlińscy trzecioklasiści odbędą kurs, obejmujący 20 lekcji, nauki pływania. Wniosek złożyli radny miejski, Bartosz Wajman i dyrektor OSiR, Krzysztof Kubiak, a program będzie realizowany przez UKS Jedynka Niemodlin (dofinansowanie 20 400 zł).

logo.jpeg

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to m.in.: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

"Umiem pływać"
Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo licznej grupie dzieci. Projekt "Umiem pływać" ma być przyjemny, ale przede wszystkim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej nauki dzieci.
MSiT

foto1.jpeg
http://www.umiem-plywac-wm.pl/