IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 opolskie od 21:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialność 100 m - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Kanalizacja w Wydrowicach

14-06-2012

Dofinansowanie na budowę kanalizacji w Wydrowicach

Gmina Niemodlin uzyskała 1.563.556,75 zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich – etap II - Budowa kanalizacji w Wydrowicach”.
 
Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.
 
Całość zadania według kosztorysu wynosi 2.564.122,54 zł z czego wkład własny Gminy Niemodlin wynosi 1.000.565,79 zł.